<<  powrót

Informacje na temat alergii i nietolerancji pokarmowych są ogólnodostępne i wielu osobom znane. Testy na nietolerancje pokarmowe dają wiele wyników fałszywie dodatnich (nawet do kilkudziesięciu procent). Nie wynika to z nieprawidłowego działania testu, ale z nadmiernej reakcji zdestabilizowanej immunologii organizmu.

Wpływ na immunologię ma również poziom insuliny. Wykluczenie wszystkich powodujących reakcję produktów nie jest rozwiązaniem, ponieważ, przy braku stabilizacji czynnika immunomodulującego w postaci insuliny, nie osiągniemy pełnego efektu, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że na skutek zubożonej diety wystąpią niedobory białek, witamin czy mikroelementów.

W większości wypadków nie ma potrzeby wykluczania wszystkich produktów, które dały reakcję w teście. Istotne jest wykluczenie najważniejszych, a to ustalamy na podstawie wyniku wiarygodnego testu na nietolerancje, ale także wywiadu z pacjentem i wiedzy na temat właściwości poszczególnych produktów spożywczych oraz interakcji między nimi.

Dzięki temu możemy ułożyć prosty plan, który da najwyższy efekt terapeutyczny, przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby wykluczeń, by w jak najmniejszym stopniu ograniczyć pacjenta.

<<  powrót